Institut Teknologi Baiduri

SEJARAH & PENGENALAN

INSTITUT TEKNOLOGI BAIDURI  pada mulanya didaftarkan sebagai Institut Pendidikan Swasta (IPS) dibawah Akta Pendidikan 1961 (SRJ 1262) pada  Februari  2000 dan mula beroperasi di Pasir Gudang Johor Bahru. Pada April 2000 pula    Insitut Teknologi Baiduri ditauliahkan sebagai  ‘Pusat Bertauliah’ dengan nombor kod pusat  L00309  khusus menjalankan Program-program Sijil Kemahiran Malaysia oleh Jabatan Pembangunan  Kemahiran Malaysia (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia.  Di awal-awal  penubuhan,  Institut Teknologi Baiduri  menjalankan kursus-kursus kemahiran yang utama  iaitu :  

 

a)   Kursus Elektrik - C-051
b)   Kursus Elektronik Industri – Peralatan  - E-011
c)   Kursus Komputer - D-041
d)   Kursus Sistem Maklumat - D-060

 

Selaras dengan kurikulumnya yang diiktiraf oleh kerajaan dan ditambah dengan  perkembangan pendidikan di Pasir Gudang itu sendiri yang  semakin berkembang pesat maka pada tahun 2001 Institut Teknologi Baiduri diberi kelulusan menjalankan Kursus-kursus Diploma  yang diiktiraf oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN) yang kini dikenali sebagai MQA.  Kursus-kurus tersebut adalah :

 

a)   Electrical & Electronic Engineering (E &E)
b)   Computer Engineering (CE)
c)   Business Administration (BA)

 

Beberapa cawangan juga telah dibuka bagi memenuhi tuntutan pasaran  pekerjaan dalam bidang Industri  di Singapura, Johor Bahru dan khususnya di Pasir Gudang itu sendiri.  Pada tahun 2002 juga telah ditubuhkan satu lagi cawangan Institut Teknologi Baiduri di Nusa Damai, Pasir Gudang serta tahun 2003 dibuka satu lagi cawangan di Skudai Johor Bahru.

Pemilik Syarikat Insititut Teknologi Baiduri adalah  Central Potrfolio Sdn. Bhd yang juga memiliki Saito College Sdn. Bhd.  yang berpusat di Petaling Jaya, Selangor.   Saito College Sdn. Bhd. adalah  merupakan badan induk utama kepada Institut Teknologi Baiduri.  

Selaras dengan matlamat kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke 10 iaitu mengarusperdana Latihan Kemahiran yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri M’sia Dato’ Najib Tun Abd Razak  dimana Negara  memerlukan 40% pekerja mahir sejajar dengan pembangunan modul insan yang berkemahiran, berpengetahuan,  generasi muda yang celik teknikal, literasi teknologi teknikal serta bersedia menghadapi  cabaran-cabaran kesan globalisasi di Malaysia  menjelang 2020 ditambah kekurangan sekolah-sekolah teknikal kerajaan  telah membuka ruang dan peluang kepada Institut Teknologi Baiduri menyahut cabaran menjalankan penambahbaikan berterusan  dan salah satu usaha telah di jalankan dengan menumpukan sepenuhnya kepada program Sijil Kemahiran Malaysia  dimana pelatih-pelatih dalam program  Sijil Kemahiran Malaysia  boleh menyambung pengajian hingga ke peringkat Ijazah di Universiti-Universiti di Malaysia.  Maka pada Februari 2009 Institut Teknologi Baiduri telah berpindah ke Pusat Bandaraya Johor Bahru dan berhenti menjalankan kursus-kursus Diploma MQA dan pengkhususan utama hanya dalam program  Sijil Kemahiran Malaysia sahaja.  Kini Institut Teknologi Baiduri beroperasi sepenuhnya  di   Tingkat 13A, Unit 13A-01, City Plaza, Jalan Tebrau, 80250 Johor Bahru.